Dagsorden onsdag den 5. december 2018, kl. 18.30 på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg

Dagsorden:

1.   Valg af ordstyrer
2.   Godkendelse af referatet fra den 1. oktober 2018
3.   Fastlæggelse af den endelige dagsorden
4.   Meddelelser
5.   Skoleforeningens strukturdebat og skolelukninger v/Skoleforeningen.
      Status og drøftelse
6.   Christianslyst v/SdU. Status og drøftelse af det videre forløb
7.   Grænseforeningens rapport ”Det danske mindretals bånd til Danmark 2018”                    v/Grænseforeningen. Orientering og drøftelse.
8.   Sydslesvig-kanon v/sekretariatet. Status
9.   Sydslesvig-konference den 16. marts 2019 v/sekretariatet.                                               Idéer til form og indhold
10. Spørgetid
11.  Eventuelt
12.  Lukket møde
       Godkendelse af referatet fra lukket møde den 1. oktober 2018

Bilag til DOP 7

Formand

Christian Jürgensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tlf. +49 461-146040
e-mail: christian-juergensen@gmx.de

 

Sekretariat

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Telefon:

+49 461 14408-120

Fax:

+49 461 14408-131

E-Mail:

jac@samraadet.info
jh@samraadet.info

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg