Dagsorden mandag den 16. april 2018, kl. 18.30 på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg

Dagsorden:
1.     Valg af ordstyrer
2.     Godkendelse af protokollen af den 12. februar 2018
3.     Fastlæggelse af den endelige dagsorden
4.     Formel optagelse af Grænseforeningen i Samrådet som observatør
6.     Opfølgning på Sydslesvig-konferencen den 17. marts 2018, herunder                      ønsket om en strukturanalyse v/Samrådets formand
7.     Kommunalvalg 2018 v/SSW
8.     Skoleforeningens udfordringer v/Skoleforeningen
9.     Folkemødet 2018 v/SSF
10.   Mindretalsrådet v/SSF
11.   20 år rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal i Tyskland                 v/SSF
12.   Spørgetid
13.   Eventuelt
14.   Lukket møde

 

Bilag punkt 5 - Formel optagelse af Grænseforeningen i Samrådet som observatør

Formand

Christian Jürgensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tlf. +49 461-146040
e-mail: christian-juergensen@gmx.de

 

Sekretariat

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Telefon:

+49 461 14408-120

Fax:

+49 461 14408-131

E-Mail:

jac@samraadet.info
jh@samraadet.info

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg