Mandag den 3. juni 2019, kl. 18.30 på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 29. april 2019.
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
4. Meddelelser.
5. Udkast til kommissorium for forvaltningschefernes afdækning af eventuelle effektiviserings- og organisationsmuligheder v/ DGS. Drøftelse og beslutning.
6. Sydslesvig-Kanon. Status v/ SSF. Drøftelse og stillingtagen til det videre forløb.
7. Årsmøderne 2020 v/ SSF. Orientering og drøftelse.
8. Spørgetid.
9. Eventuelt.
10. Lukket møde.

Bilag DOP 5

 

Formand

Christian Jürgensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tlf. +49 461-146040
e-mail: christian-juergensen@gmx.de

 

Sekretariat

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Telefon:

+49 461 14408-150

Fax:

+49 461 14408-130

E-Mail:

jac@samraadet.info
ta@samraadet.info

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg