Mandag den 17. januar 2022, kl. 18:30

holder Samrådet video-møde på Teams

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 20. december 2021.
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
4. Meddelelser.
5. Fortsat drøftelse af projektet "Effektiviserings- og organisationsmuligheder i Sydslesvig" med udgangspunkt i beslutningsoplægget fra den 26. oktober 2021, herunder ønsket om at tilføje de enkelte organisationers logoer:
"Det Danske Mindretal".
6. Spørgetid.
7. Eventuelt.

Ønsker man at deltage i den åbne del af mødet som gæst, bedes man henvende sig
til Tine Andresen på tine@syfo.de for et link til mødet.

 

Formand

Gitte Hougaard-Werner
Sydslesvigsk Forening
Tlf. +49 179 9556664
e-mail: gitte@syfo.de

 

Sekretariat

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Telefon:

+49 461 14408-150

Fax:

+49 461 14408-130

E-Mail:

jac@samraadet.info
ta@samraadet.info

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg