Dagsorden mandag den 12. februar 2018, kl. 18.30 på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg

Dagsorden:
1.     Valg af ordstyrer
2.     Godkendelse af protokollen af den 13. december 2017
3.     Fastlæggelse af den endelige dagsorden
4.     Meddelelser
5.     Henvendelse fra Grænseforeningen vedr. tættere samarbejde med Samrådet
6.     Mindretallenes Hus v/SSF
        Orientering og drøftelse
7.     Projekt Oplev Sydslesvig v/DCB og Skoleforeningen
        Status, indstilling, drøftelse og beslutning
8.     Projekt Gæsteværelse v/Skoleforeningen
        Status, indstilling, drøftelse og beslutning
9.     Udkast til program for Sydslesvig-konferencen den 17. marts 2018
        Drøftelse og beslutning
10.   Spørgetid
11.   Eventuelt
12.   Lukket møde

 

Bilag punkt 5 - Henvendelse fra Grænseforeningen

Bilag punkt 7 - Projekt Oplev Sydslesvig

Bilag punkt 8 - Projekt Gæsteværelse

Bilag punkt 9 - Program til Sydslesvig-konferencen

Formand

Christian Jürgensen
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Tlf. +49 461-146040
e-mail: christian-juergensen@gmx.de

 

Sekretariat

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Telefon:

+49 461 14408-120

Fax:

+49 461 14408-131

E-Mail:

jac@samraadet.info
jh@samraadet.info

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg